Kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden voor individuele cursisten:

AANMELDEN

Aanmelding voor activiteiten kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Dat kan met onze inschrijfkaart of via onze website. Op verzoek sturen wij u inschrijfkaarten toe.
Meldt u zich aan via de website, dan is betaling alleen mogelijk via een machtiging voor een éénmalige afschrijving. De afschrijving geschiedt vóór aanvang van de cursus, zodra bekend is of de cursus doorgaat.
Aanmelding voor een activiteit verplicht tot betaling van de daarvoor geldende deelnemersbijdrage.

BETALEN

De VUE kent de volgende twee betalingsmogelijkheden, die gelden voor aanmelding via een losse inschrijfkaart (niet via de website):Pinnen (alleen mogelijk tijdens kantooruren).
Door het afgeven van een éénmalige machtiging tot afschrijving van bankrekening. U kunt kiezen voor afschrijving in twee termijnen voor bedragen van 96,- euro per persoon of hoger en indien de cursus langer duurt dan 10 weken. De volledige deelnemersbijdrage dient vóór afloop van de betreffende cursus te zijn voldaan.

Aanmeldingen voor activiteiten zijn niet mogelijk zolang er nog een rekening voor eerder gevolgde activiteiten openstaat. Ingeval wij u een tweede of derde betalingsherinnering moeten sturen, brengen wij administratiekosten in rekening. En in geval van wanbetaling betaalt u ook wettelijke rente na de vervaldatum. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de deelnemer.

ANNULEREN

U kunt alleen schriftelijk annuleren.
Bij annulering van een aanmelding voor de aanvangsdatum van een activiteit brengen wij 40% van de basisprijs in rekening wegens administratiekosten, met een minimum van 9,- euro.
U bent het volledige cursusgeld verschuldigd als:u annuleert na bevestiging van de cursus; u annuleert op of na de aanvangsdatum.

Bij verhindering is het altijd mogelijk dat u iemand in uw plaats laat komen. U betaalt dan geen annuleringskosten.
Deelnemersbijdragen betalen wij in de regel niet terug, uiteraard wel wanneer wij de betreffende activiteit afgelasten. Dien uw verzoek om restitutie altijd schriftelijk in.

De Algemene Voorwaarden voor individuele cursisten zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor de Veluwe en Twente in Enschede. De Volksuniversiteit Enschede is onderdeel van Stichting M-Pact vrijwilligers, educatie en participatie. M-Pact is ingeschreven in het stichtingsregister onder nummer 65708679

BTW-nummer NL856226798B01