Filter cursussen

Filter Toepassen

Kunstgeschiedenis - Lezingencyclus Klassieke Modernen

 • CODE
  MMB23001
 • DOCENT
  Harry de Roij
 • BIJEENKOMSTEN LESSEN
  8
 • TIJD
  Vrijdagmiddag 14:00-16:00 uur
 • DATA
  03-11-2023
 • KOSTEN
  € 200,-
 • LOCATIE
  Wijkvoorziening Prismare, Roomweg 167d Enschede, M-Pact Leslokaal
 • CURSUSDUUR
  8 middagen, data: 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 22/12 2023

Het modernisme is een verzamelnaam voor een groep ideeën die tussen grofweg 1880 en 1940 ontwikkeld worden door kunstenaars die tot verschillende avant-garde bewegingen behoren. In algemene zin wordt het modernisme gekenmerkt door een breuk met tradities. Modernistische kunstenaars geloven dat hun werk de maatschappij kan verbeteren en dat de continue drang tot vernieuwing tot verdere vooruitgang zal leiden. Charles Baudelaire omschrijft het als volgt: “Onder moderniteit versta ik het vergankelijke, het vluchtige, het toevallige, de ene helft van de kunst, waarvan de wederhelft het eeuwig onveranderlijke is”.  Centraal in het denken van modernistische kunstenaars is de zoektocht naar originaliteit en artistieke vrijheid. Dit gaat gepaard met een zoektocht naar de essentie van kunst, persoonlijke expressie, vorm en kleur om hierdoor bij de grondslagen van kunst uit te komen.  Modernisme uit zich zowel in de schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur, poëzie, dans, theater en muziek en is dus  veelomvattend. Een algemeen kenmerk van de moderne kunst is de drang om te experimenteren en het scheppen van een grotere afstand tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid, bijvoorbeeld door een verregaande abstractie of de nadruk op het kunstwerk als idee. Het is ook het tijdperk van het ontstaan van vele kunstenaarsgroeperingen en kunststromingen. Aangezien die periode al weer 100 jaar achter ons ligt spreekt men wel van Klassieke Modernen.
Uit die periode willen wij de volgende stromingen gaan bespreken: Kubisme, Expressionisme, Futurisme, Constructivisme/ Suprematisme, Surrealisme, Dadaïsme, Sezessionskunst en het Fauvisme.