Veel gestelde vragen over de cursussen

Hoe weet ik of het niveau van een taal aansluit bij mijn kennis? U kunt hiervoor contact met ons opnemen wij kunnen u doorverwijzen naar de docent om uw niveau te bespreken.

Kan ik een proefles volgen? Het is niet mogelijk proeflessen te volgen.

Wordt er in de vakanties ook les gegeven? Nee, het komt wel eens voor dat in overleg met de groep wordt besloten de cursus door te laten gaan afhankelijk van de openingstijden van de locatie.

Hoe kom ik aan de boeken voor mijn cursus? Wanneer een cursus start ontvangt u een uitnodiging. Hierin staat een link naar de uitgever met informatie over het lesmateriaal.

Wat gebeurt er als ik mijn boeken niet op tijd geleverd krijg? Heeft u voor de eerste les het lesmateriaal nog niet ontvangen, laat het ons dan weten, wij brengen de docent op de hoogte zodat hij/zij het lesmateriaal voor die avond kan verzorgen.

Krijg ik een certificaat of diploma? Nee, de Volksuniversiteit leidt niet op voor een diploma. Er wordt niet getoetst. Op aanvraag kunnen wij een Bewijs van deelname verstrekken. U dient dan 80% of meer aanwezig te zijn geweest.

Hoe groot zijn de groepen? Ongeveer 6 tot 15 personen, afhankelijk van de cursus en de afspraken met de docent.

Kan ik tussentijds stoppen? Dat kan, maar wij kunnen niet tot restitutie van de kosten van niet gevolgde lessen overgaan.

Wordt een les ingehaald bij ziekte van cursist of docent? Als u ziek of verhinderd bent, dan kunt u die les niet inhalen, u kunt de docent vragen om het lesmateriaal van de gemiste les te mailen. Bij ziekte of verhindering van de docent zal de les op een later tijdstip worden ingehaald.

Kan ik een les vergoed krijgen als ik ziek of verhinderd ben? Restitutie is in geval van ziekte of afwezigheid niet mogelijk.

Kan ik later instromen? Wij kunnen hiervoor een verzoek bij de docent indienen. Later instromen heeft geen consequenties voor de cursuskosten.

Hoe zit het met de koffie/theevoorziening tijdens de pauze (als die er is)? Koffie of thee is gratis te verkrijgen uit koffieautomaten

Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus? De Volksuniversiteit faciliteert (werving, administratie, etc.), de docenten verzorgen de lessen en bepalen de inhoud en het lesmateriaal. Maak uw leerwens kenbaar bij de docent, hij/zij kan daarop inspelen en u begeleiden in uw leerproces.

Wanneer vinden de lessen plaats? Bij meerdere lessen kunt u ervan uitgaan dat de lessen elke week op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Wanneer de cyclus afwijkend is dan wordt dat in de omschrijving van de cursus vermeld.

Vanaf welke leeftijd kan ik bij de Volksuniversiteit deelnemen aan een cursus? Vanaf 18 jaar.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een cursus? Via onze website. Wanneer dit niet kan dan kunt u een aanmeldformulier aanvragen.

Hoe weet ik of mijn aanmelding is overgekomen? Na aanmelding via de website ontvangt u automatisch een bevestiging. Wanneer u deze niet ontvangt staat u niet ingeschreven.

Waarom moet ik akkoord gaan met de Algemene voorwaarden en de privacyverklaring? Zonder akkoord, kunt u niet aanmelden. De Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring zijn voor u en ons de basis waarop we een cursus van start kunnen laten gaan.

Wanneer hoor ik of een cursus door gaat of niet? U ontvangt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus bericht of de cursus wel of niet van start gaat.

Waarom hoor ik soms pas zo laat of de cursus door gaat of niet? Een cursus start bij voldoende deelnemers. Uit ervaring weten wij dat mensen zich vaak laat aanmelden. Omdat wij vervolgens tijd nodig hebben om docent en aanmelders te berichten, houden wij ongeveer een week voor aanvang van de cursus aan.

Waarom moet ik mij elk seizoen opnieuw aanmelden? Dit is voor onze administratieverwerking en voor het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Kan ik mijn aanmelding annuleren? U kunt u aanmelding kosteloos annuleren tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus, mits dit schriftelijk en onder opgave van de reden gebeurt. Bent u toch niet in de gelegenheid de cursus te volgen, neem dan zo spoedig mogelijk schriftelijk (per post of e-mail) contact met ons op. In het geval van annulering van de aanmelding binnen 10 dagen voor de aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld, met een minimum van € 12,50, aan inschrijvingskosten verschuldigd. Bij hoge uitzondering kunnen wij van deze voorwaarden afwijken (bijvoorbeeld om medische redenen). Dit ter beoordeling van het bestuur. Zie ook de algemene voorwaarden.