Vacature Bestuurslid Stichting M-Pact

Organisatie M-Pact is verantwoordelijk voor vrijwillige inzet, educatie en participatie en stimuleert en inspireert tot maatschappelijk meedoen, met als visie: ‘Iedere burger telt en iedereen moet op zijn of haar manier mee kunnen doen in de stad, eigen wijk of buurt’. Het gaat om het stimuleren en verbinden van mensen zodat zij zelf vorm en invulling kunnen (blijven) geven aan een betekenisvol leven.

M-Pact is een organisatie die mensen, burgerinitiatieven, (vrijwilligers)organisaties, bedrijven en gemeente voorziet in:
• ondersteuning, matching en advies
• training en educatie
• bevorderen van integratie, participatie en activering.
M-Pact bestaat uit 8 betaalde krachten, aangevuld met 35-50 vrijwilligers en gedetacheerde medewerkers op twee locaties (kantoren Boulevard/Prismare). Ongeveer 50 docenten worden ingeschakeld bij het uitvoeren van de educatieve activiteiten (cursussen, lezingen, themabijeenkomsten e.d.).

Ambitie
Het doel van M-Pact is het ontwikkelen, organiseren en doen uitvoeren van activiteiten gericht op maatschappelijk meedoen voor mensen en organisaties behorend tot prioriteitsgroepen zoals omschreven in het gemeentelijke beleid van Enschede. Het einddoel is dat hierdoor de kennis en vaardigheden van mensen in organisaties en/of van de doelgroep vergroten, zodat zij beter kunnen functioneren en/of maatschappelijk participeren.

Profiel
Wij zoeken vanwege groei van de organisatie twee nieuwe bestuursleden. Er wordt gezocht naar leden met bestuurlijke kwaliteiten en vanwege de achtergrond van de zittende bestuursleden, bij voorkeur uit het onderwijs, de zorg of het bedrijfsleven. Het bestuur van M-Pact bestaat momenteel uit 3 leden en er is behoefte om uit te breiden naar 5 leden. Het management wordt gevormd door twee personen, waarbij ieder verantwoordelijk is voor een bepaald onderdeel, educatie/participatie en vrijwillige inzet. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, het beleid en goed werkgeverschap.

Taken
• Het beoordelen van het beleid en het functioneren van het management
• Het bestuur is ‘sparring partner’ van het management
• Management indien nodig met raad en daad bijstaan
• Het bestuur vergadert zo’n 6-8 keer per jaar
• Het benutten en onderhouden van het netwerk

Competenties
• Bestuurlijke ervaring
• Kennis van het sociale domein en/of de bereidheid om zich hierin te verdiepen
• Sociaal bewogen en communicatief vaardig
• Beschikt over bedrijfseconomische kennis en heeft ervaring met bedrijfsvoering
• Bij voorkeur ervaring met sponsoring en subsidiëring, kwaliteitszorg, politieke verhoudingen
• Aantoonbaar maatschappelijk betrokken, inspirerend, ondernemend, initiatiefrijk en met lef
• Bereidheid en gelegenheid hebben om voldoende tijd te besteden in het belang van M-Pact
• Het liefst woonachtig in Enschede of directe omgeving.

Aanbod
• Een prettige sfeer in een enthousiast bestuur
• Van toegevoegde waarde zijn in een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is
• Deel uitmakend van een organisatie met een breed en gevarieerd netwerk
• Bijdragen aan het stimuleren en organiseren van maatschappelijk meedoen

Reageren?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met monique.beernink@m-pact.nl of 06-34991134. De vacature wordt opengesteld van 19 december tot en met 31 januari 2017. In februari zullen er gesprekken plaatsvinden. Mocht u interesse hebben, dan zien wij graag een korte motivatiebrief met een CV op bovengenoemd mailadres tegemoet.

mpact1
Lees meer