Over VUE

M-Pact Educatie / Volksuniversiteit Enschede organiseert al meer dan honderd jaar een afwisselend en uitgebreid cursusaanbod voor de inwoners van Enschede en omgeving.
Naast een algemeen cursusaanbod verzorgt M-Pact Educatie / Volksuniversiteit Enschede ook cursussen speciaal voor mensen die vrijwilligerswerk doen. Daarnaast organiseert M-Pact Educatie /  Volksuniversiteit Enschede cursussen op maat om participatie, integratie en emancipatie te stimuleren.

M-Pact Educatie / Volksuniversiteit Enschede heeft een groot netwerk met contactpersonen in welzijn, zorg, vrijwilligersorganisaties,  zelforganisaties en culturele instellingen. Via en met hen zijn wij in staat om onze doelgroepen te bereiken en aan te moedigen om meer ‘mee te doen’.

M-Pact is een organisatie die individuele burgers, burgerinitiatieven (vrijwilligers) organisaties,  bedrijven en gemeente voorziet in:

  • Ondersteuning, matching en advies.
  • Training en educatie
  • Bevorderen van integratie, participatie en activering

De doelen zijn:
(Mede)faciliteren dat iedereen meedoet (iets doet voor de samenleving).
Stimuleren van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemerschap.
Bijeenbrengen van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

M-Pact is een organisatie met een kleine, vaste formatie , aangevuld met 35-50 vrijwilligers. Ongeveer 50 docenten zijn ingeschakeld bij het uitvoeren van de educatieve activiteiten (cursussen, lezingen, themabijeenkomsten, e.d.).

Onze locaties:

M-Pact Educatie, participatie / Volksuniversiteit Enschede
Te vinden in het Prismare gebouw op de kruising van de Roomweg en de Lonnekerspoorlaan.

M-Pact / Vrijwilligers  
Te vinden in de Centrale Bibliotheek, Huis voor Taal en Meedoen, Pijpenstraat 15.

Bestuur
M-Pact is een stichting met een toezichthoudend bestuur:
Helga Dichte
Dinand Rotman
Rixt Wibier