TAAL EN MEEDOEN CONFERENTIE 14 JUNI

Meer kans op werk, goede gezondheid en meedoen door aanpak laaggeletterdheid

Op 14 juni 2018 organiseert de Enschedese stuurgroep Taalsamenwerking een stedelijke conferentie rondom laaggeletterdheid. Deze conferentie is een vervolg op de raadsmotie laaggeletterdheid die op 3 november 2017 is beantwoord. De conferentie richt zich onder leiding van dagvoorzitter Trudy Vos met name op toeleiders, werkgevers en raadsleden.

Prof. Maurice de Greef van de universiteit Maastricht, landelijk deskundige op het gebied van laaggeletterdheid, schetst de impact van laaggeletterdheid op werk, meedoen en gezondheid. Hierbij wordt tevens ingegaan op de kwaliteitsborging en monitoring van de Enschedese aanpak.

Op de conferentie presenteren de partners in de Taalsamenwerking via speeddates hun activiteiten voor laaggeletterden in Enschede vanuit een integrale optiek gericht op participatie en benoemen hun resultaten op de activiteit zelf en in de keten. Dit vanuit het besef dat de vooruitgang van basisvaardigheden wordt versneld en geborgd door deze dagelijks intensief toe te passen; thuis en via werk of vrijwilligerswerk. Via “deals” worden ideeën en bijdragen aan de Enschedese aanpak concreet gemaakt.

De conferentie wordt afgesloten met een gezamenlijke visie en monitoring van de resultaten.

Landelijk zijn rond de 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd. Ze missen basisvaardigheden en lopen in het dagelijks leven en op het werk eerder tegen grenzen aan, hebben vaker schulden, moeite met gezondheidsinformatie, overheidscommunicatie en alledaagse digitale toepassingen.

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt schat dat tussen 13% en 16% van het aantal 16 tot 65-jarigen in Enschede laaggeletterd is (situatie 2012). Deze schatting is gebaseerd op landelijke kengetallen die zijn gekoppeld aan de leeftijdsopbouw, herkomst, opleidingsniveau en arbeidsmarktstatus van de Enschedese bevolking. 

Waar: ROC van Twente, locatie Spinnerstraat 27A, 7545 TP Enschede

Aanmelden via onderstaand formulier!

Aanmelden Taal en Meedoen conferentie 14 juni 2018

 

Verificatie